Regulamin konkursów

Tradycyjnie podczas copy-party odbędą się na grafikę, muzykę, demo, intro oraz w kategorii wild na Atari XL/XE, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrada CPC i inne komputery 8-bitowe.

Prace konkursowe należy dostarczać przez formularz na stronie https://mimuma.pl/lostform/ - do 9 lipca 2022 r. do godz. 12:00, ale ułatwisz nam pracę, jeśli przyślesz je wcześniej. Potwierdzimy otrzymanie każdej pracy mailem.

Pracę na kompoty może zgłaszać każdy - nie jest konieczna obecność na zlocie autora/ów pracy.

W głosowaniu wezmą udział uczestnicy zlotu (w tym posiadacze biletów wspierających).

Na zwycięzców czekają nagrody!

 • Zasady ogólne:

  • - konkursy zostaną przeprowadzone wspólnie na wszystkie komputery,
  • - bezpośrednio przed i po prezentacji pracy będą wyświetlane co najmniej takie informacje jak: tytuł pracy, platforma, wymagana wielkość pamięci, wymagane rozszerzenia, długość plików,
  • - prace biorące udział w konkursie nie mogą być wcześniej upublicznione,
  • - aby dany konkurs się odbył, konieczne są minimum 3 prace co najmniej 2 autorów,
  • - jeśli powyższa zasada nie zostanie spełniona, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kilku konkursów (z zastrzeżeniem, że przed prezentacją zostanie podane do którego konkursu została pierwotnie zgłoszona,
  • - prace w konkursach muzycznych i graficznych muszą być autorskie, tj. nie mogą być przeróbkami prac innych autorów,
  • - prace w konkursach muzycznych i graficznych winny być dostarczone w popularnych formatach (ew. jako pliki uruchamialne),
  • - czas odgrywania prac w konkursach muzycznych to 3 minuty,
  • - prace winny mieć opis w pliku .txt, który zawiera co najmniej: tytuł pracy, nazwę konkursu do którego jest zgłoszona, autorów,
  • - prace niespełniające powyższych kryteriów mogą zostać przeniesione do wild compo,
  • - prace zgłoszone na niewyszczególnione niżej platformy są mile widziane i muszą spełniać wymagania powszechnie uznawane za standard na tej platformie - zastrzegamy sobie prawo do użycia emulatora
  • - zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że ma ona status freeware.

 • Zasady szczegółowe:

  • Atari XL/XE:

   • - konfiguracja: Atari XL/XE z +1 MB RAM (PortB), stereo, covox, VBXE
   • - prace, które korzystają z pamięci rozszerzonej, muszą umożliwiać zmianę użytych banków - może to być realizowane np. przez wybieraczkę, dodatkowy plik konfiguracyjny lub poprzez dodatkowy blok, który będzie zawierać numery banków (taki blok nie wlicza się do limitu długości pracy w konkursach, które zawierają takie ograniczenie), zawsze należy pozostawić 2 wolne banki PortB dla celów SpartaDOS X,
   • - instrukcje nielegalne procesora 6502 są... nielegalne,
   • - Atari ma wspaniałą architekturę, która umożliwia współdziałanie różnych pamięci zewnętrznych i rozszerzeń - tworzenie prac, które nie działają z nimi nie jest zgodne z tym regulaminem,
  • Commodore 64:

   • - konfiguracja: oryginalne, niemodyfikowane C-64, 1541-II, Action Replay, nowy lub stary SID,
   • - jeżeli praca wymaga niestandardowej konfiguracji, to autor powinien powiadomić o tym organizatorów i dostarczyć pracę do 2 lipca 2022 r.,
   • - wszystkie prace w formacie .prg.
  • ZX Spectrum:

   • - konfiguracja: ZX Spectrum 48 + AY, ZX Spectrum 128, nośnik I/O: DivIDE,
   • - prace w plikach .tap,
   • - intra i dema muszą być samouruchamialne i mogą do odgrywania dźwięków używać układu AY i speakera,
   • - do długości intr nie wlicza się loadera Basic: 10 CLEAR stack: LOAD ""CODE: RANDOMIZE USR address,
   • - limit długości prac dotyczy bloku binarnego.
  • Amstrad CPC:

   • - Konfiguracja: Amstrad CPC 6128, Gotek, Parados 1.1,
   • - obrazy dysków w formacie .DSK, lub .HFC.

 • Demo Compo:

  • - Commodore 64: dopuszczalne pliki .d64.
 • 16 KB Intro Compo:

  • - limit długości pliku: 16 KB,
 • 1 KB Intro Compo:

  • - limit długości pliku: 1 KB,
 • 256 B Intro Compo:

  • - limit długości pliku: 256 B,
 • Music Compo:

  • - Atari XL/XE z Covox: pliki .MOD w formacie zgodnym z Protrackerem 1.5 MadTeamu lub możliwe do zaimportowania pod Neotrackerem, maks. 62 sample, pliki .NEO, maks. 62 sample.
  • - Commodore 64: nowy lub stary SID lub do 3 nowych SIDów — 8580 (dodatkowe SIDy mają adresy $D420 i $D440),
  • - ZX Spectrum: AY lub Beeper,
 • Graphics Compo:

  • - ZX Spectrum: pliki w formacie .scr (6912 B) lub pliki wykonywalne.
 • VBXE Graphics Compo:

  • - Atari XL/XE z VBXE: rozdzielczość do 336x240 pikseli, 256 kolorów, domyślnie używamy rdzenia FX 1.26 (jeśli praca wymaga innego, to musi on być dołączony do pracy w postaci plik .XBF).
 • Game compo:

  • - limit wielkości plików: brak,
  • - jeżeli nośnikiem jest cart, to należy dostarczyć także plik, którym można samodzielnie zaprogramować nośnik i plik/i w formacie akceptowalnym przez emulatory,
  • - podczas prezentacji autorzy lub wyznaczone przez nich osoby będą mogły pokazać gameplay i opowiedzieć o pracy, limit czasu: 5 minut,
  • - będzie możliwe udostępnienie gier do testów uczestnikom w dzień konkursu (sprzęt zapewniają autorzy), wcześniejsze rozpowszechnianie pliku w wersji konkursowej jest zabronione.
 • Wild Compo:

  • - zaskocz nas! :)
Lotharek
Semi-Art
Retronics
Artmann
Artmann
Artmann