Wsparcie

Największą grupą wspierającą Lost Party są jej uczestnicy, którzy kupują bilety oraz bilety wspierające. Bilety do nabycia w odpowiedniej sekcji.

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla uczestników zlotu i lauretów konkursów:

Lotharek.pl

Retronics

Artmann