Konkursy

Tracyjnie podczas copy-party odbędą się na grafikę, muzykę, demo, intro oraz w kategorii wild na Atari XL/XE, Commodore 64, ZX Spectrum i Amstrada CPC.

Prace konkursowe można przesyłać na adres email vasco@atari8.info - do 10 lipca 2021 r. do godz. 12:00, ale ułatwisz nam pracę, jeśli przyślesz je wcześniej. Potwierdzimy otrzymanie każdej pracy mailem.

Pracę na kompoty może zgłaszać każdy - nie jest konieczna obecność na zlocie autora/ów pracy.

W głosowaniu (systemem australijskim) wezmą udział uczestnicy zlotu (w tym posiadacze biletów wspierających).

Na zwycięzców czekają nagrody!

Regulamin konkursów

 • Zasady ogólne:
  • prace biorące udział w konkursie nie mogą być wcześniej upublicznione,
  • aby dany konkurs się odbył, konieczne są minimum 3 prace co najmniej 2 autorów,
  • jeśli powyższa zasada nie zostanie spełniona, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kilku konkursów (z zastrzeżeniem, że przed prezentacją zostanie podane do którego konkursu została pierwotnie zgłoszona,
  • prace w konkursach muzycznych i graficznych muszą być autorskie, tj. nie mogą być przeróbkami prac innych autorów,
  • prace w konkursach muzycznych i graficznych winny być dostarczone w popularnych formatach (ew. jako pliki uruchamialne),
  • prace w konkursach muzycznych i graficznych nie mogą być podpisane w sposób widoczny dla głosujących,
  • czas odgrywania prac w konkursach muzycznych to 3 minuty,
  • prace winny mieć opis w pliku .txt, który zawiera co najmniej: tytuł pracy, nazwę konkursu do którego jest zgłoszona, autorów,
  • prace niespełniające powyższych kryteriów mogą zostać przeniesione do wild compo,
  • zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że ma ona status freeware.

 • Zasady szczegółowe:
  • Atari XL/XE:
   • prace, które korzystają z pamięci rozszerzonej, muszą umożliwiać zmianę użytych banków - może to być realizowane np. przez wybieraczkę, dodatkowy plik konfiguracyjny lub poprzez dodatkowy blok, który będzie zawierać numery banków (taki blok nie wlicza się do limitu długości pracy w konkursach, które zawierają takie ograniczenie),
   • instrukcje nielegalne procesora 6502 są... nielegalne,
   • Atari ma wspaniałą architekturę, która umożliwia współdziałanie różnych pamięci zewnętrznych i rozszerzeń - tworzenie prac, które nie działają z nimi nie jest zgodne z tym regulaminem,
   • Demo Compo:
    • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB).
   • VBXE Demo Compo:
    • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB).
   • 16 KB Intro Compo:
    • limit długości pliku: 16 KB,
    • limit pamięci: 320 KB.
   • 256 B Intro Compo:
    • limit długości pliku: 256 B,
    • limit pamięci: 320 KB.
   • Music Compo
   • Covox Compo
    • pliki .MOD w formacie zgodnym z Protrackerem 1.5 MadTeamu lub możliwe do zaimportowania pod Neotrackerem, maks. 62 sample,
    • pliki .NEO, maks. 62 sample.
   • Graphics Compo
   • VBXE Graphics Compo:
    • rozdzielczość do 336x240 pikseli, 256 kolorów.
    • domyślnie używamy rdzenia FX 1.26 (jeśli praca wymaga innego, to musi on być dołączony do pracy w postaci plik .XBF).

  • Commodore 64:
   • konfiguracja: oryginalne, niemodyfikowane C-64, 1541-II, Action Replay, nowy lub stary SID,
   • jeżeli praca wymaga niestandardowej konfiguracji, to autor powinien powiadomić o tym organizatorów do 3 lipca 2021 r.,
   • wszystkie prace w formacie .prg.
   • Demo Compo
    • dopuszczalne pliki .d64.
   • 16 KB Intro Compo:
    • limit długości pliku: 16 KB.
   • Music Compo:
    • nowy lub stary SID.
   • Multi SID Music Compo:
    • do 3 nowych SIDów — 8580 (dodatkowe SIDy mają adresy $D420 i $D440).
   • Graphics Compo
    • autor musi dostarczyć co najmniej 3 różne fazy tworzenia grafiki.

  • ZX Spectrum:
   • konfiguracja: ZX Spectrum 48 + AY, ZX Spectrum 128, nośnik I/O: DivIDE,
   • prace w plikach .tap,
   • intra i dema muszą być samouruchamialne i mogą do odgrywania dźwięków używać układu AY i speakera,
   • do długości intr nie wlicza się loadera Basic: 10 CLEAR stack: LOAD ""CODE: RANDOMIZE USR address,
   • limit długości prac dotyczy bloku binarnego.
   • Demo Compo
   • 16 KB Intro Compo:
    • limit długości pliku: 16 KB.
   • 1 KB Intro Compo:
    • limit długości pliku: 1 KB.
   • 256 B Intro Compo:
    • limit długości pliku: 256 B.
   • AY Music Compo
   • Beeper Music Compo
   • Graphics Compo
    • pliki w formacie .scr (6912 B) lub pliki wykonywalne.

  • Amstrad CPC:
   • Konfiguracja: Amstrad CPC 6128, Gotek, Parados 1.1,
   • obrazy dysków w formacie .DSK, lub .HFC.

  • Game compo - wspólne dla wszystkich platform:
   • ogólne wymagania takie same jak dla innych prac na daną platformę,
   • prace na niewymienione wyżej platformy: powszechnie uznawane za standard,
   • limit pamięci: taki sam jak limit dla dem na daną platformę,
   • limit wielkości plików: brak,
   • jeżeli nośnikiem jest cart, to należy dostarczyć także plik, którym można samodzielnie zaprogramować nośnik i plik/i w formacie akceptowalnym przez emulatory,
   • przed prezentacją zostaną podane informacje nt. platformy, wymagań co do sprzętu oraz wielkości plików,
   • podczas prezentacji autorzy lub wyznaczone przez nich osoby będą mogły pokazać gameplay i opowiedzieć o pracy, limit czasu: 5 minut,
   • będzie możliwe udostępnienie gier do testów uczestnikom w dzień konkursu (sprzęt zapewniają autorzy), wcześniejsze udostępnienie pliku w wersji konkursowej jest zabronione.

   • Wild Compo - wspólne dla wszystkich platform:
    • zaskocz nas! :)