Wsparcie

Największą grupą wspierającą Atari Last Party są jej uczestnicy, którzy kupują bilety oraz bilety wspierające. Bilety do nabycia w odpowiedniej sekcji.

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla uczestników zlotu i lauretów konkursów:

Lotharek.pl

oraz pozostałym, którzy w inny sposób wspierają imprezę:

Pixel Retro Shop